Courses.bg

Обратно към обявите

Управление на Човешките ресурси- практическо обучение

(Професионални обучения и квалификация, Човешки капитал) 336 ЛЕВА
  • Ниво: Средно напреднали
  • Сертификат: Удостоверение
    Удостоверение за успешно преминато обучение
  • Място на провеждане: кв. Люлин 7, ул./бул. Царица Йоанна, бл 775, ателие 6 № -, София
  • Начална дата: 12/Октомври/2017 09:00 ч. до 13/Октомври/2017 17:00 ч.
  • Крайна дата за записване: 12/Октомври/2017
Информация

сички области на управление на човешките ресурси, както и да създаде цялостна представа за системата за управление на човешките ресурси и връзката й с другите системи в организациите.
В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и добрия опит в областта на ЧР.

В резултат от обучението участниците ще могат да:
- Изградят ключови умения и компетенции за работа в областта на ЧР
- Изготвят обява за работа, с която да привлекат качествени кандидати
- Проведат ефективни интервюта и избегнат грешките при подбора;
- Определят нуждите от обучения на служителите и съставят план за обучение;
- Дефинират критерии за атестация на служителите;
- Подобрят мотивационната и социална политика в компаниите си;
- Определят показатели за бонусиране на работата;
- Изградят и подобрят съществуващата стратегия за Управление на ЧР

Продължителност: 16 учебни часа, разпределени в два дни по 4 модула дневно.

Семинарът е предназначен за:
- Управители на компании, в които няма отдел Човешки ресурси
- Мениджъри и Специалисти в областта на Човешките ресурси
- Мениджъри, които отговарят за дейностите, свързани с управлението на персонала;
- Офис мениджъри, Специалисти ТРЗ и личен състав, които съвместяват функциите в областта на ЧР;
- Асистенти ЧР, които подпомагат работата на отдела;
- Специалисти, които работят в различни направления от ЧР и искат да разширят кръгозора си;

Кратка програма
Модул 1 – Планиране на работната сила според целите и плановете на организацията.
Модул 2 - Планиране и бюджетиране на дейностите по УЧР. Отчетност
Модул 3 - Селектиране, подбор и интервюиране. Масов подбор и наемане на служители
Модул 4 – Първи стъпки и въвеждане на новите хора в компанията.
Модул 5 - Обучение и развитие на служителите.
Модул 6 - Оценка на представянето.
Модул 7 - Системи за възнаграждение и допълнителни придобивки.
Модул 8 – Мотивация на персонала. Ангажиране и задържане на служителите.

Цена 280 лева (без ДДС). Включва: материалите от обучението, примерни темплейти и въпросници, техническо оборудване и зала. Участниците ще получат сертификат.

Повече за нас и нашата работа можете да намерите на www.ravenbg.com

Документи
Zapisvane za seminar_blank.doc
За контакт
Компания
Рейвън Консултинг Груп ООД
кв. Люлин 7, ул./бул. Царица Йоанна, бл 775, ателие 6 № -
София
Телефон 0248 35 325,
0888 601 331,
0887 968 087

  • (Моля препишете текста от картинката)
Страница на офертата: