Courses.bg

Условия за ползване

Условия за Ползване на COURSES.bg

Последна актуализация: 01/06/06

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате COURSES.bg. За да ползвате COURSES.bg Вие трябва да се запознаете и приемете посочените в Условия за Ползване на COURSES.bg документи. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате COURSES.bg. Ползването на COURSES.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

COURSES.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.

Описание на Услугата
COURSES.bg е услуга, позволяваща на потребителите да публикуват и търсят оферти за курсове, корпоративни обучения, Team building събития, и Workshops. Също така COURSES.bg съдържа информация и новини свързани с обучения и квалификация.

Поведение в COURSES.bg
Вие се задължавате да не:
(а) обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на COURSES.bg
(б) публикувате невярна или подвждащата информация, в частност не съотвтсващи снимки, чужди или импулсни телефони.
(в) изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

Информация в COURSES.bg
Потребителите на COURSES.bg въвеждат информация, която е видима за други потребители:
(а) Вие поемате отговорност за информацията публикувана от Вас във COURSES.bg
(б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители в COURSES.bg е изцяло тяхна
(в) Вие осъзнавате, че COURSES.bg не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на сайта.

Комуникация между Потребителите на COURSES.bg и COURSES.bg
С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и COURSES.bg посредством посочен от Вас имейл.
Тази комуникация включва получаване на запитвания от клиенти, известия за изтичане на обяви, информация за нови функции в сайта, информация за новини и ново съдържание в сайта, др.

Данни за потребителите
COURSES.bg не предоставя контакти на потребители ползващи COURSES.bg на трети страни.

Използване на cookies и log файлове
Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

Общи Условия
COURSES.bg не поема отговорност:
(а) за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания
(б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
(в) че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
(г) за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайтаCOURSES.bg
"Райко Алексиев" № 26
1113 София, България
Телефон:+359 2 439 22 22
Fax: +359 2 439 22 23
Email: info@courses.bg