Courses.bg

Обратно към обявите

Дистанционно обучение по ЗБУТ

(Човешки капитал) 36 ЛЕВА
  • Ниво: Средно напреднали
  • Сертификат: Удостоверение
  • Онлайн обучение
  • Планира се при запитване
Информация

Адрес на обучението: https://edu.otgovori.info

Дистанционно обучение по ЗБУТ се провежда онлайн и е предназначено за:
- ръководители
- длъжностни лица по ЗБУТ
- органи по безопасност и здраве при работа (длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ)
- лица, провеждащи инструктажи
- членове на Комитети и Групи по условия на труд
- специалисти по безопасност и здраве при работа.

Можете да се включите по всяко време и имате достъп до обучението от всеки компютър.

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение/Сертификат за преминато периодично обучение по правилата за безопасност и здраве при работа, което удостоверява, че са изпълнени изискванията за право за:

- изпълнение на задачи като длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г.;
- провеждане на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
участие в работата на Комитета/Групата по условия на труд.

Издаваният документ от преминаване на онлайн обучението по ЗБУТ е напълно легитимен при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.

По време на дистанционното обучение по ЗБУТ имате възможност да се консултирате с д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, които са водещи експерти по безопасност и здраве при работа с дългогодишен опит в областта.

За контакт
Компания
Доцео EOOД
кв. Люлин 10,
София
Телефон 0889319568

  • (Моля препишете текста от картинката)
Страница на офертата: