Courses.bg

Обратно към обявите

Междукултурна бизнес комуникация (online)

(Бизнес развитие, Умения за убеждаване и комуникация) 85 EUR
  • Ниво: Средно напреднали
  • Онлайн обучение
  • Начална дата: 03/Ноември/2017 до 16/Ноември/2017
  • Крайна дата за записване: 03/Ноември/2017
Информация

Работата с хора от други националности често води до недоразумения и пропуснати бизнес възможности. Виждали сме как в междукултурна ситуация някои мениджъри и търговци се плъзгат елегантно като олимпийски фигуристи, а други се спъват и падат като абсолютни начинаещи. Къде е разликата? Как някои успяват да изградят доверие и да подпишат сделки с латиноамериканци, китайци или германци, а други имат проблем в общуването дори с хората в техния собствен офис?

Познатите техники за задаване на въпроси при продажбите и преговорите не работят в междукултурен контекст. А директният подход да питате на всяка крачка за това, което не разбирате, няма да ви доведе доникъде, защото някои народи са сдържани и не споделят, а други не са толкова аналитично вгледани в собствената си култура.

Живеем в глобален и взаимосвързан свят. Комуникационните и транспортните технологии съдействат за сближаването, но на същностно ниво културните разлики не изчезват. Напротив – широко отворените канали за комуникация увеличават вероятността за неразбирателства, напрежение и конфликти.

Бизнесът днес е мултикултурно предизвикателство. Не можем да си позволим да бъдем културно нечувствителни. Не можем и да разчитаме само на здравия разум и интуицията да ни донесат случаен късмет в работата и бизнес сделките.

Обичайният подход да се учат културните обичаи, практики и табута на различните народи не е достатъчен и не ни подготвя за всяка ситуация. А книгите за културата и междукултурната комуникация, често са прекалено академични и затворени в собствените си кули от сложна реч.
Този курс ще ви запознае със стратегиите, моделите, инструментите и техниките, свързани с добрите междукултурни бизнес практики.

Ключовата стратегическа позиция при междукултурното общуване, застъпена в това обучение, е изграждането на стратегии за учене и развитие, на способността за четете на знаците, които водят към споделени и общи разбирания с културно различните.

Важен акцент в курса е Културната интелигентност (CQ) и нейното усъвършенстване по модела и методиката, създадени от Кристофър Иърли и Сун Анг през 2003 г.

Културната интелигентност (CQ) предлага на мениджърите цялостен репертоар от поведения и гледни точки, които могат да се прилагат в различни междукултурни ситуации. Тя включва познавателни стратегии от по-висш порядък, които ни дават възможност да развиваме нови евристични техники за решаване на проблеми, както и правила на общуване в непозната културна обстановка. Културната интелигентност ни придава необходимия финес за справяне и ни дава решително конкурентно предимство.

Участниците:
Ще се запознаят с основни понятия, класификации и модели, свързани с междукултурната комуникация
Ще се научат да приемат нееднозначността и да се справят в обстановка с непознати правила
Ще се научат как да проучват културния контекст, как да влизат в режим на учене, да се подготвят за междукултурни срещи и да показват адаптивност
Ще развият умения за умело и уверено водене и планиране на междукултурно общуване
Ще обогатят инструментариума си от комуникативни и преговорни тактики и ще развият преговорна сила в междукултурна среда
Ще оценят ролята на културната интелигентност върху успешната комуникация с партньори и ще разберат как да увеличат културната си интелигентност
Ще усвоят гъвкав репертоар от поведенчески отговори и реакции в различни междукултурни ситуации

Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.

Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
Учите на спокойствие, където и когато поискате
Учите с подходящата за вас скорост
Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
Проверявате знанията си чрез онлайн тест
Не пътувате, не се отделяте от работното си място
Научавате повече с по-малък разход на време и пари

Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.

За повече информация посетете страницата на курса на:
http://eflag.cc/courses/cbc/bg/default.asp?program

Отстъпки от цената за физически лица.За контакт
Компания
Е-ФЛАГ ЕООД
кв. Център, ул./бул. Македония № 1
София
Телефон
GSM 0886 695801

Tel 02 852 0785

  • (Моля препишете текста от картинката)
Страница на офертата: